" />

Iarna Băimăreană 2019
Acasă Etichete Suflete

Etichetă: suflete

EVANGHELIA ZILEI – Să lucrăm la mântuirea sufletelor noastre

EVANGHELIA ZILEI Şi cine va sminti pe unul din aceştia mici, care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui dacă şi-ar lega de...

EVANGHELIA ZILEI – Dincolo de mirări rămâne colinda

EVANGHELIA ZILEI Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună,...

EVANGHELIA ZILEI – Domnul Hristos se naște. Cum ne va găsi?

EVANGHELIA ZILEI Şi precum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi în zilele Fiului Omului: Mâncau, beau, se însurau, se...

EVANGHELIA ZILEI – Să lucrăm responsabil la mântuirea sufletelor

EVANGHELIA ZILEI Şi cea care n-a ştiut, dar a făcut lucruri vrednice de bătaie, va fi bătută puţin. Şi oricui i s-a dat mult,...

EVANGHELIA ZILEI – Vino după Mine!

EVANGHELIA ZILEI Şi după aceasta a ieşit şi a văzut un vameş, cu numele Levi, care şedea la vamă, şi i-a zis: Vino după...

EVANGHELIA ZILEI – Mustrarea Mântuitorului Hristos

EVANGHELIA ZILEI Şi toţi Îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele harului care ieşeau din gura Lui şi ziceau: Nu este, oare, Acesta fiul...

EVANGHELIA ZILEI – Să ne pregătim sufletele

EVANGHELIA ZILEI Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta, până ce nu vor fi toate acestea. Cerul şi pământul vor trece, dar...

EVANGHELIA ZILEI – Cel care nu adună cu Hristos risipește

EVANGHELIA ZILEI Şi ieşind, fariseii s-au sfătuit împotriva Lui cum să-L piardă. Iisus însă, cunoscându-i, S-a dus de acolo. Şi mulţi au venit după...

EVANGHELIA ZILEI – Să ne îngrijim de sufletele noastre

EVANGHELIA Atunci a început Iisus să mustre cetăţile în care se făcuseră cele mai multe minuni ale Sale, căci nu s-au pocăit. Vai ţie,...

EVANGHELIA ZILEI – Om era, însă lucra ca Dumnezeu

EVANGHELIA ZILEI Şi auzind Ioan, în închisoare, despre faptele lui Hristos, şi trimiţând pe doi dintre ucenicii săi, au zis Lui: Tu eşti Cel...

EVANGHELIA ZILEI – Domnul veghează ca viaţa noastră să fie una...

Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce nu intră pe uşă, în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur şi tâlhar. Iar cel...

EVANGHELIA ZILEI – Hristos poposeşte cu dragoste în inima fiecărui creştin

Că aceasta este voia Tatălui Meu, ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică şi Eu îl voi învia...

EVANGHELIA ZILEI – Glasul Blândului Păstor ne va încuraja

Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce nu intră pe uşă, în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur şi tâlhar. Iar cel...

EVANGHELIA ZILEI – Să lucrăm cu smerenie cele plăcute lui Dumnezeu

Luaţi aminte ca faptele dreptăţii voastre să nu le faceţi înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei; altfel nu veţi avea plată de...

EVANGHELIA ZILEI – Noi suntem templele în care sălăşluieşte Dumnezeu

Şi ieşind din templu, unul dintre ucenicii Săi I-a zis: Învăţătorule, priveşte ce fel de pietre şi ce clădiri! Dar Iisus a zis: Vezi...

EVANGHELIA ZILEI – Cel ce pune capăt rugăciunii începe să păcătuiască

Şi chemând iarăşi mulţimea la El, le zicea: Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi: Nu este nimic din afară de om care, intrând în el, să...

EVANGHELIA ZILEI – Să primim în templul sufletelor noastre pe Hristos

Şi când s-au împlinit zilele curăţirii lor, după legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului. Precum este...

EVANGHELIA ZILEI – Să ne dorim binecuvântarea lui Dumnezeu!

Şi El le-a zis: Oricine va lăsa pe femeia sa şi va lua alta, săvârşeşte adulter cu ea. Iar femeia, de-şi va lăsa bărbatul...

EVANGHELIA ZILEI – Marginalizați de societate pentru Hristos

Dar, mai înainte de toate acestea, îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la...

EVANGHELIA ZILEI – Tristeţea Păstorului

Şi se apropiau de El toţi vameşii şi păcătoşii, ca să-L asculte. Şi fariseii şi cărturarii cârteau, zicând: Acesta primeşte la Sine pe păcătoşi...

EVANGHELIA DE DUMINICĂ – Pescuirea minunată, sau Petru în căutarea unui...

Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată) Luca 5, 1-11 În vremea aceea Iisus şedea lângă lacul Ghenizaret şi a văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar...

EVANGHELIA ZILEI – Hristos a venit în lume pentru a căuta...

În ceasul acela, s-au apropiat ucenicii de Iisus şi I-au zis: Cine, oare, este mai mare în împărăţia cerurilor? Şi chemând la Sine un...