“FIC

“Frozen

Acasă Etichete Roade

Etichetă: roade

TAINA LIBERTĂȚII –  Aceeași sămânță, rod diferit

TAINA LIBERTĂȚII Duminica a 21-a după Rusalii. (Pilda semănătorului) . Zis-a Domnul pilda aceasta: Ieșit-a semănătorul să semene sămânța sa. Și, semănând el, una...

EVANGHELIA ZILEI – Să fim lumină pentru semenii noștri

EVANGHELIA ZILEI Şi erau de faţă în acel timp unii care-I vesteau despre galileienii al căror sânge Pilat l-a amestecat cu jertfele lor. Şi...

EVANGHELIA ZILEI – Semințele care aduc roade bune

EVANGHELIA ZILEI Şi iarăşi a început Iisus să înveţe, lângă mare, şi s-a adunat la El mulţime foarte multă, încât El a intrat în...

EVANGHELIA ZILEI – Roadele omului credincios

EVANGHELIA ZILEI De aceea vă spun că împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face...

EVANGHELIA ZILEI – Munca și roadele ei

EVANGHELIA ZILEI Căci împărăţia cerurilor este asemenea unui om stăpân de casă, care a ieşit dis-de-dimineaţă să tocmească lucrători pentru via sa. Şi învoindu-se...

EVANGHELIA ZILEI – Să oferim Domnului Hristos roadele noastre cele bune

EVANGHELIA ZILEI Şi le-a grăit lor multe, în pilde, zicând: Iată a ieşit semănătorul să semene. Şi pe când semăna, unele seminţe au căzut...

EVANGHELIA ZILEI – Ce roade se pot culege din pomul vieții...

Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veţi cunoaşte....

EVANGHELIA ZILEI – Pe cei răi, cu rău îi va pierde

Şi a început să le vorbească în pilde: Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a...

EVANGHELIA ZILEI – Roadele plăcute lui Dumnezeu

Şi erau de faţă în acel timp unii care-I vesteau despre galileienii al căror sânge Pilat l-a amestecat cu jertfele lor. Şi El, răspunzând,...

EVANGHELIA ZILEI – Cuvintele lui Hristos sunt la imperativ

Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi şi veţi fi iertaţi. Daţi şi se va da....

EVANGHELIA ZILEI – Sufletul care aduce roade

Şi a intrat Iisus în Ierusalim şi în templu şi, privind toate în jur şi vremea fiind spre seară, a ieşit spre Betania cu...

EVANGHELIA ZILEI – Cuvintele lui Dumnezeu care rodesc

Iar când a fost singur, cei ce erau lângă El, împreună cu cei doisprezece, Îl întrebau despre pilde. Şi le-a răspuns: Vouă vă e...

EVANGHELIA ZILEI – Cum îl primim pe Semănător?

Şi iarăşi a început Iisus să înveţe, lângă mare, şi s-a adunat la El mulţime foarte multă, încât El a intrat în corabie şi...

EVANGHELIA ZILEI – Ce roade aduce pomul nostru?

Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veţi cunoaşte....

EVANGHELIA ZILEI – Viţa care aduce roade

Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; şi orice mlădiţă...

Evanghelia zilei. Trebuie să fim mlădiţe care aduc roade bune

”Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; şi orice mlădiţă...

Evanghelia zilei. Roadele jertfei şi iubirii

”Iar când S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, către muntele care se zice Muntele Măslinilor, a trimis pe doi dintre ucenici, Zicând: Mergeţi...

Evanghelia zilei. Hristos aşteaptă roadele promise

”Şi a început să le vorbească în pilde: Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a...

Evanghelia zilei: Roadele credinţei

”Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă, şi cel ce se leapădă de voi se leapădă de Mine; iar cine se...

Evanghelia zilei: Parabolele lămuritoare

”Şi le-a grăit lor multe, în pilde, zicând: Iată a ieşit semănătorul să semene. Şi pe când semăna, unele seminţe au căzut lângă drum...

Evanghelia zilei: Diferenţa dintre pomul sălbatic şi cel altoit (Matei 7,...

Prin lucruri aparent simple Mântuitorul ne-a oferit învăţături pline de înţelepciune dumnezeiască. Când Domnul Hristos vorbeşte despre pom şi roadele acestuia, ne simţim aşezaţi...