“FIC

“Frozen

Acasă Etichete Pacate

Etichetă: pacate

MERITE ȘI PĂCATE – Amurgul tovarășului Nelu

MERITE ȘI PĂCATE Marx și Engels au murit bine-mersi în libertate, în paturile lor, fără să le fie pus la socoteală vreun strop de sânge...

IZGONIREA DIN RAI – Două căi nasc două slujiri

IZGONIREA DIN RAI  Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză)  „Zis-a Domnul: Dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, va ierta şi...

EVANGHELIA ZILEI (26) – Acuzele și judecarea aproapelui

EVANGHELIA ZILEI (26) „În vremea aceea arhiereii, ținând sfat cu bătrânii, cu cărturarii și cu toată adunarea și legând pe Iisus, L-au dus și...

EVANGHELIA ZILEI (8) – Iertați și vi se va ierta!

EVANGHELIA ZILEI (8) „Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte: Ridică-te și te aruncă...

PĂCATELE LIMBII – Cum se scrie: să fii sau să fi?

PĂCATELE LIMBII Conjugarea verbului ”a fi” creează deseori probleme în scriere, apărând frecvent greşeli legate de „i“-ul final, la anumite moduri şi timpuri. Regula...

DEPENDENȚI DE DUMNEZEU – Postul Mare, restabilirea lumii căzute

DEPENDENȚI DE DUMNEZEU „Postul cel curat este: depărtarea de păcate, înstrăinarea de patimi, dragostea cea către Dumnezeu, nevoința spre rugăciune, lacrimile cu umilință și...

EVANGHELIA ZILEI – Umbrele păcatelor acoperă lumina din suflet

EVANGHELIA ZILEI Nimeni, aprinzând făclia, n-o ascunde sub un vas, sau n-o pune sub pat, ci o aşează în sfeşnic, pentru ca cei ce...

EVANGHELIA ZILEI – Minunile și neputința noastră de a le vedea

EVANGHELIA ZILEI Şi într-una din zile Iisus învăţa şi de faţă şedeau farisei şi învăţători ai Legii, veniţi din toate satele Galileii, din Iudeea...

EVANGHELIA ZILEI – Lepra păcatelor ne schimonosește

EVANGHELIA ZILEI Şi pe când erau într-una din cetăţi, iată un om plin de lepră; văzând pe Iisus, a căzut cu faţa la pământ...

EVANGHELIA ZILEI – Mustrarea Mântuitorului Hristos

EVANGHELIA ZILEI Şi toţi Îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele harului care ieşeau din gura Lui şi ziceau: Nu este, oare, Acesta fiul...

EVANGHELIA ZILEI – Ispitele, examene sau pedepse

EVANGHELIA ZILEI Iar Iisus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustie, Timp de patruzeci...

EVANGHELIA ZILEI – Învierea fiicei lui Iair

EVANGHELIA ZILEI Şi a venit unul din mai-marii sinagogilor, anume Iair, şi văzându-L pe Iisus, a căzut la picioarele Lui, Şi L-a rugat mult,...

EVANGHELIA ZILEI – Urâciunea pustiirii

EVANGHELIA ZILEI Dar cel ce va răbda până sfârşit, acela se va mântui. Şi se va propovădui această Evanghelie a împărăţiei în toată lumea...

EVANGHELIA ZILEI – Păcatul umbrește conștiința

EVANGHELIA ZILEI În vremea aceea, a auzit tetrarhul Irod de vestea ce se dusese despre Iisus. Şi a zis slujitorilor săi: Acesta este Ioan...

EVANGHELIA ZILEI – Cei ce nu văd, să vadă

Şi a zis: Spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi....

EVANGHELIA ZILEI – Să fim urmași vrednici ai lui Hristos

Şi iarăşi le-a zis: Eu Mă duc şi Mă veţi căuta şi veţi muri în păcatul vostru. Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi...

EVANGHELIA ZILEI – Hristos, Păstorul şi Mielul

Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. Furul nu...

EVANGHELIA ZILEI – Să redescoperim blândeţea şi smerenia lui Hristos

Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, decât...

EVANGHELIA ZILEI – Să ne facem timp pentru suflet, cruce şi...

Zicând: Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea şi de om nu se ruşina. Şi era, în cetatea aceea, o...

EVANGHELIA ZILEI – Cel ce pune capăt rugăciunii începe să păcătuiască

Şi chemând iarăşi mulţimea la El, le zicea: Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi: Nu este nimic din afară de om care, intrând în el, să...

EVANGHELIA ZILEI – Lepra păcatelor ne schimonoseşte

Şi pe când erau într-una din cetăţi, iată un om plin de lepră; văzând pe Iisus, a căzut cu faţa la pământ şi I...

EVANGHELIA ZILEI – Fățărnicia ca meserie

Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că închideţi împărăţia cerurilor înaintea oamenilor; că voi nu intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre...