“FIC

“Frozen

Acasă Etichete Iisus

Etichetă: Iisus

DUMINICA MIRONOSIȚELOR – Martorii Răstignirii și Învierii Domnului

DUMINICA MIRONOSIȚELOR În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aștepta și el Împărăția lui Dumnezeu, și, îndrăznind, a intrat la...

DUMINICA FLORIILOR – Ierusalimul, locul primirii entuziaste și al jertfei lui...

DUMINICA FLORIILOR Înainte de Paşti cu şase zile, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morţi. Şi I-au făcut...

EVANGHELIA ZILEI (43) – Toate prin El s-au făcut…

„În vremea aceea, ieșind din părțile Tirului și Sidonului, a venit Iisus la Marea Galileei, prin mijlocul hotarelor Decapolei. Și I-au adus un surd,...

CRED, DOAMNE! – Postul și rugăciunea, armele omului credincios

CRED, DOAMNE! Duminica a 4-a din Postul Mare (a Sfântului Cuvios Ioan Scãrarul) În vremea aceea a venit un om la Iisus, zicându-I: Învăţătorule, am...

EVANGHELIA ZILEI (42) – Dumnezeu așteaptă întoarcerea păcătosului

„În vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe Levi al lui Alfeu șezând la vamă și i-a zis: Urmează-Mi! Iar el, ridicându-se, I-a urmat....

EVANGHELIA ZILEI (41) – Legea cea veche

EVANGHELIA ZILEI (41) „În vremea aceea S-a dus Iisus într-un loc pustiu și Se ruga acolo. Dar au mers după Dânsul Simon și cei ce...

EVANGHELIA ZILEI (37) – Vița și mlădițele

„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl Meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă întru Mine, El...

EVANGHELIA ZILEI (33) – Apostolii, misiunea lor și dificultățile întâmpinate

Zis-a Domnul: Vedeți să nu fiți amăgiți, căci mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt și vremea s-a apropiat. Nu mergeți după...

EVANGHELIA ZILEI (32) – Discreția creștinului

„Zis-a Domnul: Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altfel, nu veți avea...

EVANGHELIA ZILEI (28) – De ce a acceptat Mântuitorul moartea pe...

EVANGHELIA ZILEI (28) „În vremea aceea, luând pe Iisus, ostașii L-au scos afară ca să-L răstignească. Și L-au dus la locul zis Golgota, care...

EVANGHELIA ZILEI (26) – Acuzele și judecarea aproapelui

EVANGHELIA ZILEI (26) „În vremea aceea arhiereii, ținând sfat cu bătrânii, cu cărturarii și cu toată adunarea și legând pe Iisus, L-au dus și...

EVANGHELIA ZILEI (25) – Prietenul la nevoie se cunoaște

EVANGHELIA ZILEI (25) „În vremea aceea, vorbind Iisus cu ucenicii Săi, a venit Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei doispre­zece, și cu el mulțime de...

EVANGHELIA ZILEI (24) – Viclenia

EVANGHELIA ZILEI (24) „În vremea aceea Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei doisprezece, s-a dus la arhierei ca să-L vândă pe Iisus. Și, auzind ei,...

EVANGHELIA ZILEI (23) – Ce îi oferim Mântuitorului?

EVANGHELIA ZILEI (23) „În vremea aceea S-a apropiat Iisus de Ierusalim și a venit în Betfaghe și în Betania, lângă Muntele Măslinilor, și a...

EVANGHELIA ZILEI (22) – Fățărnicia

EVANGHELIA ZILEI (22) „Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Păziți-vă de cărturarii cărora le place să se plimbe în haine lungi, care iubesc plecăciunile în...

EVANGHELIA ZILEI (18) – Propovăduirea Evangheliei

EVANGHELIA ZILEI (18) „Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Luați seama la voi înșivă. Că vă vor da în adunări și veți fi bătuți în...

DUMINICA VAMEȘULUI ȘI A FARISEULUI – Nu nădăjdui în dreptatea ta

DUMINICA VAMEȘULUI ȘI A FARISEULUI Zis-a Domnul pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage: unul era fariseu și celălalt vameș....

EVANGHELIA ZILEI (17) – Dreptatea și… nedreptatea

EVANGHELIA ZILEI (17) „Zis-a Domnul pilda aceasta: Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de om nu se rușina....

EVANGHELIA ZILEI (16) – Prorocii falși

EVANGHELIA ZILEI (16) „În vremea aceea, ieșind din templu Iisus, unul dintre ucenicii Săi I-a zis: Învățătorule, privește ce fel de pietre și ce clădiri!...

EVANGHELIA ZILEI (15) – Banul văduvei sărmane

EVANGHELIA ZILEI (15) „Zis-a Domnul: Păziți-vă de cărturarii cărora le place să se plimbe în haine lungi și să li se plece lumea în...

EVANGHELIA ZILEI (14) – Cea mai mare poruncă

EVANGHELIA ZILEI (14) În vremea aceea, apropiindu-se de Iisus unul din cărturarii care Îl auzise vorbind cu saducheii și văzând că bine le-a răspuns,...

EVANGHELIA ZILEI (12) – Înțelepciunea ne scoate din situațiile dificile

EVANGHELIA ZILEI (12) „În vremea aceea căpeteniile preoților și cărturarii au trimis la Iisus pe unii dintre farisei și din irodiani, ca să-L prindă...