" />

Iarna Băimăreană 2019
Acasă Etichete Hristos

Etichetă: hristos

VINDECAREA SLĂBĂNOGULUI  – Hristos este izvorul nesecat al tămăduirilor

VINDECAREA SLĂBĂNOGULUI  În vremea aceea era o sărbătoare a iudeilor și Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare,...

DUMINICA TOMII – Credința hrănită de la sursă: Hristos Cel înviat...

DUMINICA TOMII În ziua cea dintâi a săptămânii, fiind seară și ușile fiind încuiate, acolo unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit...

DUMINICA SFINTEI CRUCII – Treptele chemării la Hristos

Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi...

EVANGHELIA ZILEI (31) – Să nu uităm niciodată că Hristos a...

EVANGHELIA ZILEI (31)  „Şi îndată, încă vorbind El, a venit Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, şi cu el mulţime cu săbii şi cu...

EVANGHELIA ZILEI (30) – Rugați-vă, ca să nu intrați în ispită!

EVANGHELIA ZILEI (30) „În vremea aceea, ieșind de la Cină, Iisus S-a dus după obicei în Muntele Măslinilor, iar ucenicii L-au urmat. Și când...

EVANGHELIA ZILEI (29) – Prefacerea pâinii și a vinului în trupul...

EVANGHELIA ZILEI (29) „În vremea aceea, când S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, către Muntele care se cheamă al Măslinilor, a trimis Iisus...

EVANGHELIA ZILEI (20) – A doua venire a lui Hristos

EVANGHELIA ZILEI (20) „Zis-a Domnul către ucenicii Săi: În acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca și luna nu-și va mai da lumina...

EVANGHELIA ZILEI (9) – Puterea lui Iisus Hristos

EVANGHELIA ZILEI (9) „În vremea aceea a intrat Iisus iarăși în Ierusalim. Și, pe când mergea El prin templu, au venit la El arhiereii,...

URMAREA LUI HRISTOS – Fiecare trebuie să-și urce Golgota 

URMAREA LUI HRISTOS Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine...

DUMINICA SAMARINENCEI – Întâlnirea cu Dumnezeu: credința și mărturisirea păcatelor

DUMINICA SAMARINENCEI În vremea aceea a venit Iisus la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif,...

EVANGHELIA DE DUMINICĂ – Mormântul lui Hristos, templu al vieții

EVANGHELIA DE DUMINICĂ În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aștepta și el Împărăția lui Dumnezeu, și, îndrăznind, a...

PASTORALA EPISCOPULUI IUSTIN – Învierea lui Hristos, eliberarea celor robiţi

PASTORALA EPISCOPULUI IUSTIN Hristos a înviat! Acesta este adevărul care străbate cerul şi pământul de 2000 de ani. Pe acest mare şi dumnezeiesc adevăr s-a...

PREDICA DE FLORII – Inconsecvența omului și statornicia Domnului

  PREDICA DE FLORII - Înainte de Paşti cu şase zile, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morţi. Şi...

EVANGHELIA ZILEI – Adevărata iertare rodește prin smerenie

EVANGHELIA ZILEI Luaţi aminte la voi înşivă. De-ţi va greşi fratele tău, dojeneşte-l şi dacă se va pocăi, iartă-l. Şi chiar dacă îţi va...

EVANGHELIA ZILEI – Smerenia este moartea păcatului și viața virtuților

EVANGHELIA ZILEI Şi au intrat iarăşi în Ierusalim. Şi pe când se plimba Iisus prin templu, au venit la El arhiereii, cărturarii şi bătrânii....

EVANGHELIA ZILEI – Nimeni nu poate sluji la doi domni

EVANGHELIA ZILEI Cel ce este credincios în foarte puţin şi în mult este credincios; şi cel ce e nedrept în foarte puţin şi în...

EVANGHELIA ZILEI – Țelul omului, dobândirea vieții veșnice

EVANGHELIA ZILEI Şi când ieşea El în drum, alergând la El unul şi îngenunchind înaintea Lui, Îl întreba: Învăţătorule bun, ce să fac ca...

EVANGHELIA ZILEI – Lăsați copiii să vină la Mine!

EVANGHELIA ZILEI Şi El le-a zis: Oricine va lăsa pe femeia sa şi va lua alta, săvârşeşte adulter cu ea. Iar femeia, de-şi va...

EVANGHELIA ZILEI – Să lucrăm la mântuirea sufletelor noastre

EVANGHELIA ZILEI Şi cine va sminti pe unul din aceştia mici, care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui dacă şi-ar lega de...

EVANGHELIA ZILEI – Ce înseamnă a învia din morți?

EVANGHELIA ZILEI Iar ei au ţinut cuvântul, întrebându-se între ei: Ce înseamnă a învia din morţi? Şi L-au întrebat pe El, zicând: Pentru ce...

EVANGHELIA ZILEI – Folosul întrebării și bucuria răspunsului

EVANGHELIA ZILEI Şi într-una din zile, pe când Iisus învăţa poporul în templu şi binevestea, au venit arhiereii şi cărturarii, împreună cu bătrânii, Şi,...

EVANGHELIA ZILEI – Dincolo de mirări rămâne colinda

EVANGHELIA ZILEI Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună,...