“FIC

“Frozen

Acasă Etichete Evanghelie

Etichetă: evanghelie

CRED, DOAMNE! – Postul și rugăciunea, armele omului credincios

CRED, DOAMNE! Duminica a 4-a din Postul Mare (a Sfântului Cuvios Ioan Scãrarul) În vremea aceea a venit un om la Iisus, zicându-I: Învăţătorule, am...

IZGONIREA DIN RAI – Două căi nasc două slujiri

IZGONIREA DIN RAI  Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză)  „Zis-a Domnul: Dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, va ierta şi...

EVANGHELIA ZILEI (24) – Viclenia

EVANGHELIA ZILEI (24) „În vremea aceea Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei doisprezece, s-a dus la arhierei ca să-L vândă pe Iisus. Și, auzind ei,...

ÎNTOARCEREA FIULUI RISIPITOR – Dumnezeu, drama libertății umane și puterea pocăinței...

ÎNTOARCEREA FIULUI RISIPITOR  Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea...

DUMINICA LUI ZAHEU – Dumnezeu ne așteaptă să coborâm lângă El

DUMINICA LUI ZAHEU  În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și, iată, un om bogat cu numele Zaheu, care era mai-mare peste vameși, căuta...

DUMINICA CELOR 10 LEPROȘI – Lepra nerecunoștinței ne ține departe de...

DUMINICA CELOR 10 LEPROȘI În vremea aceea, intrând Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece bărbați leproși, care au stat departe și care au ridicat glasul,...

EVANGHELIA ZILEI (2) – Adulterul, păcatul care desparte

EVANGHELIA ZILEI (2) „Zis-a Domnul: Oricine va lăsa pe femeia sa și va lua alta săvârșește adulter. Iar femeia, de-și va lăsa bărbatul ei și...

DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI – Dacă toți suntem păcătoși, pocăinţa e...

DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI În vremea aceea, auzind că Ioan a fost întemnițat, Iisus a plecat în Galileea. Și, părăsind Nazaretul, a venit să...

NĂDEJDEA ÎN MÂNTUIRE – Mai presus de orice lege, grija pentru...

NĂDEJDEA ÎN MÂNTUIRE Duminica a 27-a după Rusalii. (Vindecarea femeii gârbove) În vremea aceea Iisus învăța într-una din sinagogi sâmbăta. Și, iată, era acolo...

ÎNTUNERIC ȘI LUMINĂ – Orbul din Ierihon sau despre stăruința în...

ÎNTUNERIC ȘI LUMINĂ Duminica a 31-a după Pogorârea Sfântului Duh. (Vindecarea orbului din Ierihon) În vremea aceea, pe când se apropia Iisus de Ierihon, un om ședea...

CĂMILA ȘI URECHILE ACULUI – Porunca cea din miezul poruncilor sau...

CĂMILA ȘI URECHILE ACULUI Duminica a 30-a după Rusalii. (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor). În vremea aceea un dregător oarecare s-a apropiat de Iisus și...

ÎMBOGĂȚIREA ÎN DUMNEZEU – Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina 

ÎMBOGĂȚIREA ÎN DUMNEZEU Zis-a Domnul pilda aceasta: Unui om bogat i-a rodit din belşug țarina. Și el cugeta în sine, ­zicând: Ce voi face, că...

SAMARITEANUL MILOSTIV – Relaţia cu semenul, barometrul legăturii cu Dumnezeu

SAMARITEANUL MILOSTIV. Duminica a 25-a după Rusalii. În vremea aceea a venit la Iisus un învăţător de lege, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să...

DEMNITATE ȘI BUN SIMȚ – Bogatul anonim şi săracul cu nume...

DEMNITATE ȘI BUN SIMȚ (Duminica a 22-a după Rusalii) Zis-a Domnul: Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se...

DUMNEZEUL MINUNILOR – Evanghelia din Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea...

DUMNEZEUL MINUNILOR În vremea aceea a venit la Iisus un om al cărui nume era Iair și care era mai-marele sinagogii. Și, căzând la...

RECUPERAREA CREAȚIEI CĂZUTE – Omul, oglinda lui Dumnezeu sau a demonului

RECUPERAREA CREAȚIEI CĂZUTE Duminica a 23-a după Rusalii. (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor).  În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ținutul Gherghesenilor, care este...

TAINA LIBERTĂȚII –  Aceeași sămânță, rod diferit

TAINA LIBERTĂȚII Duminica a 21-a după Rusalii. (Pilda semănătorului) . Zis-a Domnul pilda aceasta: Ieșit-a semănătorul să semene sămânța sa. Și, semănând el, una...

IUBIRE ȘI RUGĂCIUNE – Liturghia mamei străbate cerurile

IUBIRE ȘI RUGĂCIUNE Duminica a 20-a după Rusalii. (Învierea fiului văduvei din Nain). În vremea aceea S-a dus Iisus într-o cetate numită Nain şi împreună...

URMAREA LUI HRISTOS – Fiecare trebuie să-și urce Golgota 

URMAREA LUI HRISTOS Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine...

CRUCEA ȘI MÂNTUIREA – Doar Crucea face moartea neputincioasă

CRUCEA ȘI MÂNTUIREA Duminica dinaintea Înălţării Cinstitei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) Zis-a Domnul: Nimeni nu s-a suit la cer decât Cel ce S-a...

DUMINICA TÂNĂRULUI BOGAT – Sărăcia care ne îmbogățește

DUMINICA TÂNĂRULUI BOGAT În vremea aceea a venit un tânăr la Iisus, îngenunchind înaintea Lui și zicându-I: Bunule Învățător, ce bine să fac ca să...

IERTĂM SAU EXECUTĂM?- Iertați pe cele mici pentru că ați fost...

IERTĂM SAU EXECUTĂM? Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv) Zis-a Domnul pilda aceasta: Asemănatu-s-a Împărăţia cerurilor omului împărat care a hotărât să...