" />

Iarna Băimăreană 2019
Acasă Etichete Evanghelia zilei

Etichetă: evanghelia zilei

EVANGHELIA ZILEI – În mâna dragostei, toate devin bune

EVANGHELIA ZILEI Şi apropiindu-se fariseii, Îl întrebau, ispitindu-L, dacă este îngăduit unui bărbat să-şi lase femeia. Iar El, răspunzând, le-a zis: Ce v-a poruncit...

EVANGHELIA ZILEI – Să lucrăm la mântuirea sufletelor noastre

EVANGHELIA ZILEI Şi cine va sminti pe unul din aceştia mici, care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui dacă şi-ar lega de...

EVANGHELIA ZILEI – Smerenia covârșește păcatele

EVANGHELIA ZILEI Şi când a intrat El în casa unuia dintre căpeteniile fariseilor sâmbăta, ca să mănânce, şi ei Îl pândeau, Iată un om...

EVANGHELIA ZILEI – Invidia separă, sfințenia unește

EVANGHELIA ZILEI Şi au venit în Capernaum. Şi fiind în casă, i-a întrebat: Ce vorbeaţi între voi pe drum? Iar ei tăceau, fiindcă pe...

EVANGHELIA ZILEI – Ce înseamnă a învia din morți?

EVANGHELIA ZILEI Iar ei au ţinut cuvântul, întrebându-se între ei: Ce înseamnă a învia din morţi? Şi L-au întrebat pe El, zicând: Pentru ce...

EVANGHELIA ZILEI – Ochii oglindesc frumusețea creației divine

EVANGHELIA ZILEI Şi au venit la Betsaida. Şi au adus la El un orb şi L-au rugat să se atingă de el. Şi luând...

EVANGHELIA ZILEI – La Bobotează, toată natura se înnoiește

EVANGHELIA ZILEI În al cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe când Ponţiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele său,...

EVANGHELIA ZILEI – Să ducem o viață autentic creștină

EVANGHELIA ZILEI Iar unii vorbind despre templu că este împodobit cu pietre frumoase şi cu podoabe, El a zis: Vor veni zile când, din cele...

EVANGHELIA ZILEI – Folosul întrebării și bucuria răspunsului

EVANGHELIA ZILEI Şi într-una din zile, pe când Iisus învăţa poporul în templu şi binevestea, au venit arhiereii şi cărturarii, împreună cu bătrânii, Şi,...

EVANGHELIA ZILEI – Timpul păcii și al binecuvântării

EVANGHELIA ZILEI Şi luând la Sine pe cei doisprezece, a zis către ei: Iată ne suim la Ierusalim şi se vor împlini toate cele...

EVANGHELIA ZILEI – Lăsați copiii să vină la Mine!

EVANGHELIA ZILEI Şi aduceau la El şi pruncii, ca să Se atingă de ei. Iar ucenicii, văzând, îi certau. Iar Iisus i-a chemat la...

EVANGHELIA ZILEI – Domnul Hristos se naște. Cum ne va găsi?

EVANGHELIA ZILEI Şi precum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi în zilele Fiului Omului: Mâncau, beau, se însurau, se...

EVANGHELIA ZILEI – Suntem pregătiți?

EVANGHELIA ZILEI Şi fiind întrebat de farisei când va veni împărăţia lui Dumnezeu, le-a răspuns şi a zis: Împărăţia lui Dumnezeu nu va veni...

EVANGHELIA ZILEI – Avem în noi dorința de înveșnicire

EVANGHELIA ZILEI Şi pe când mergeau ei pe cale, zis-a unul către El: Te voi însoţi, oriunde Te vei duce. Şi i-a zis Iisus:...

EVANGHELIA ZILEI – Idealurile noastre, în acord cu Dumnezeu

EVANGHELIA ZILEI Şi El le-a zis: Voi sunteţi cei ce vă faceţi pe voi drepţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaşte inimile voastre; căci ceea...

EVANGHELIA ZILEI – Să facem ordine în propria conștiință

EVANGHELIA ZILEI Şi zicea şi către ucenicii Săi: Era un om bogat care avea un iconom şi acesta a fost pârât lui că-i risipeşte...

EVANGHELIA ZILEI – Pe cei respinși Mântuitorul îi primește

EVANGHELIA ZILEI Şi se apropiau de El toţi vameşii şi păcătoşii, ca să-L asculte. Şi fariseii şi cărturarii cârteau, zicând: Acesta primeşte la Sine...

EVANGHELIA ZILEI – Binecuvântatele bucurii ale crucii

EVANGHELIA ZILEI Şi mergeau cu El mulţimi multe; şi întorcându-Se, a zis către ele: Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte pe tatăl...

EVANGHELIA ZILEI – Să fim milostivi cu cei neajutorați

EVANGHELIA ZILEI Şi când a intrat El în casa unuia dintre căpeteniile fariseilor sâmbăta, ca să mănânce, şi ei Îl pândeau, Zis-a şi celui...

EVANGHELIA ZILEI – Hristos, sensibil la delicatețea părintească

EVANGHELIA ZILEI În ziua următoare, când s-au coborât din munte, L-a întâmpinat mulţime multă. Şi iată un bărbat din mulţime a strigat, zicând: Învăţătorule, rogu-mă...

EVANGHELIA ZILEI – Părinte iubitor și Domn al păcii

EVANGHELIA ZILEI În ceasul acela au venit la El unii din farisei, zicându-I: Ieşi şi du-Te de aici, că Irod vrea să Te ucidă....

EVANGHELIA ZILEI – Să fim lumină pentru semenii noștri

EVANGHELIA ZILEI Şi erau de faţă în acel timp unii care-I vesteau despre galileienii al căror sânge Pilat l-a amestecat cu jertfele lor. Şi...