" />

Iarna Băimăreană 2019
Acasă Etichete Evanghelia zilei

Etichetă: evanghelia zilei

EVANGHELIA ZILEI (17) – Dreptatea și… nedreptatea

EVANGHELIA ZILEI (17) „Zis-a Domnul pilda aceasta: Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de om nu se rușina....

EVANGHELIA ZILEI (16) – Prorocii falși

EVANGHELIA ZILEI (16) „În vremea aceea, ieșind din templu Iisus, unul dintre ucenicii Săi I-a zis: Învățătorule, privește ce fel de pietre și ce clădiri!...

EVANGHELIA ZILEI (15) – Banul văduvei sărmane

EVANGHELIA ZILEI (15) „Zis-a Domnul: Păziți-vă de cărturarii cărora le place să se plimbe în haine lungi și să li se plece lumea în...

EVANGHELIA ZILEI (14) – Cea mai mare poruncă

EVANGHELIA ZILEI (14) În vremea aceea, apropiindu-se de Iisus unul din cărturarii care Îl auzise vorbind cu saducheii și văzând că bine le-a răspuns,...

EVANGHELIA ZILEI (13) – Învierea trupurilor

EVANGHELIA ZILEI (13) „În vremea aceea au venit la Iisus saducheii, care zic că nu este înviere, și-L întrebau zicând: Învățătorule, Moise ne-a lăsat...

EVANGHELIA ZILEI (12) – Înțelepciunea ne scoate din situațiile dificile

EVANGHELIA ZILEI (12) „În vremea aceea căpeteniile preoților și cărturarii au trimis la Iisus pe unii dintre farisei și din irodiani, ca să-L prindă...

EVANGHELIA ZILEI (11) – Iartă și vei fi iertat!

EVANGHELIA ZILEI (11) „Zis-a Domnul: Luați aminte la voi înșivă. Dacă-ți va greși fratele tău, dojenește-l, și dacă se va pocăi, iartă-l. Și chiar...

EVANGHELIA ZILEI (10) – Lăcomia orbește sufletul

EVANGHELIA ZILEI (10) „Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un...

EVANGHELIA ZILEI (9) – Puterea lui Iisus Hristos

EVANGHELIA ZILEI (9) „În vremea aceea a intrat Iisus iarăși în Ierusalim. Și, pe când mergea El prin templu, au venit la El arhiereii,...

EVANGHELIA ZILEI (8) – Iertați și vi se va ierta!

EVANGHELIA ZILEI (8) „Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte: Ridică-te și te aruncă...

EVANGHELIA ZILEI (7) – Absența credinței ne umple de slăbiciuni

EVANGHELIA ZILEI (7) „În vremea aceea a intrat Iisus în Ierusalim și în templu și, privind toate în jur și vremea fiind spre seară,...

EVANGHELIA ZILEI (5) – Gestionarea bogăției

EVANGHELIA ZILEI (5) „Zis-a Domnul: Cel ce este credincios în foarte puțin, și în mult este credincios; și cel ce este nedrept în foarte...

EVANGHELIA ZILEI (4) – Ce facem cu banii?

 EVANGHELIA ZILEI (4) „Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cât de greu este celor ce se încred în bogății să intre în Împărăția lui Dumnezeu!...

EVANGHELIA ZILEI (3) – Bogăția materială și cea duhovnicească

EVANGHELIA ZILEI (3) „În vremea aceea, ieșind Iisus în drum ca să plece, a alergat cineva către El și, îngenunchind înaintea Lui, Îl întreba:...

EVANGHELIA ZILEI (1) – Cum şi de ce ne căsătorim

CUM ȘI DE CE NE CĂSĂTORIM „În vremea aceea, apropiindu-se fariseii de Iisus, Îl întrebau, ispitindu-L, dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase femeia....

EVANGHELIA ZILEI – Adevărata iertare rodește prin smerenie

EVANGHELIA ZILEI Luaţi aminte la voi înşivă. De-ţi va greşi fratele tău, dojeneşte-l şi dacă se va pocăi, iartă-l. Şi chiar dacă îţi va...

EVANGHELIA ZILEI – Smerenia este moartea păcatului și viața virtuților

EVANGHELIA ZILEI Şi au intrat iarăşi în Ierusalim. Şi pe când se plimba Iisus prin templu, au venit la El arhiereii, cărturarii şi bătrânii....

EVANGHELIA ZILEI – Un exemplu de voință, curaj și nădejde

EVANGHELIA ZILEI Şi au venit în Ierihon. Şi ieşind din Ierihon El, ucenicii Lui şi mulţime mare, Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, şedea jos,...

EVANGHELIA ZILEI – Nimeni nu poate sluji la doi domni

EVANGHELIA ZILEI Cel ce este credincios în foarte puţin şi în mult este credincios; şi cel ce e nedrept în foarte puţin şi în...

EVANGHELIA ZILEI – Să slujim nu vremurilor, ci lui Dumnezeu

EVANGHELIA ZILEI Şi Iisus, uitându-Se în jur, a zis către ucenicii Săi: Cât de greu vor intra bogaţii în împărăţia lui Dumnezeu! Iar ucenicii...

EVANGHELIA ZILEI – Țelul omului, dobândirea vieții veșnice

EVANGHELIA ZILEI Şi când ieşea El în drum, alergând la El unul şi îngenunchind înaintea Lui, Îl întreba: Învăţătorule bun, ce să fac ca...

EVANGHELIA ZILEI – Lăsați copiii să vină la Mine!

EVANGHELIA ZILEI Şi El le-a zis: Oricine va lăsa pe femeia sa şi va lua alta, săvârşeşte adulter cu ea. Iar femeia, de-şi va...