“FIC

“Frozen

Acasă Etichete Evanghelia zilei

Etichetă: evanghelia zilei

EVANGHELIA ZILEI (43) – Toate prin El s-au făcut…

„În vremea aceea, ieșind din părțile Tirului și Sidonului, a venit Iisus la Marea Galileei, prin mijlocul hotarelor Decapolei. Și I-au adus un surd,...

EVANGHELIA ZILEI (41) – Legea cea veche

EVANGHELIA ZILEI (41) „În vremea aceea S-a dus Iisus într-un loc pustiu și Se ruga acolo. Dar au mers după Dânsul Simon și cei ce...

EVANGHELIA ZILEI (40) – Lupta cu ispitele

Origen, Din omiliile Evangheliei de la Luca, Omilia a XXVI-a, IV, în Părinți și Scriitori Bise­ri­cești, vol. 7, p. 118. „Ispitele descoperă din marea grămadă...

EVANGHELIA ZILEI (39) – Să iertăm tuturor toate!

Clement Alexandrinul, Stromatele, Stromata a VII-a, Cap. XIV, 85.2., în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 5, p. 530.„Cel care se silește să fie asemenea...

EVANGHELIA ZILEI (37) – Vița și mlădițele

„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl Meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă întru Mine, El...

EVANGHELIA ZILEI (36) – Lecții de rugăciune

„Zis-a Domnul: Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care...

EVANGHELIA ZILEI (35) – Credința face minuni

„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte: Ridică-te și te aruncă în mare,...

EVANGHELIA ZILEI (34) – Tatăl nostru

„Zis-a Domnul: Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altfel, nu veți avea...

EVANGHELIA ZILEI (33) – Apostolii, misiunea lor și dificultățile întâmpinate

Zis-a Domnul: Vedeți să nu fiți amăgiți, căci mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt și vremea s-a apropiat. Nu mergeți după...

EVANGHELIA ZILEI (32) – Discreția creștinului

„Zis-a Domnul: Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altfel, nu veți avea...

EVANGHELIA ZILEI (30) – Rugați-vă, ca să nu intrați în ispită!

EVANGHELIA ZILEI (30) „În vremea aceea, ieșind de la Cină, Iisus S-a dus după obicei în Muntele Măslinilor, iar ucenicii L-au urmat. Și când...

EVANGHELIA ZILEI (29) – Prefacerea pâinii și a vinului în trupul...

EVANGHELIA ZILEI (29) „În vremea aceea, când S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, către Muntele care se cheamă al Măslinilor, a trimis Iisus...

EVANGHELIA ZILEI (28) – De ce a acceptat Mântuitorul moartea pe...

EVANGHELIA ZILEI (28) „În vremea aceea, luând pe Iisus, ostașii L-au scos afară ca să-L răstignească. Și L-au dus la locul zis Golgota, care...

EVANGHELIA ZILEI (27) – Cum vom sta înaintea Lui

EVANGHELIA ZILEI (27) „Zis-a Domnul: Vedeți să nu fiți amăgiți, căci mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, iar vremea s-a apropiat....

EVANGHELIA ZILEI (26) – Acuzele și judecarea aproapelui

EVANGHELIA ZILEI (26) „În vremea aceea arhiereii, ținând sfat cu bătrânii, cu cărturarii și cu toată adunarea și legând pe Iisus, L-au dus și...

EVANGHELIA ZILEI (25) – Prietenul la nevoie se cunoaște

EVANGHELIA ZILEI (25) „În vremea aceea, vorbind Iisus cu ucenicii Săi, a venit Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei doispre­zece, și cu el mulțime de...

EVANGHELIA ZILEI (23) – Ce îi oferim Mântuitorului?

EVANGHELIA ZILEI (23) „În vremea aceea S-a apropiat Iisus de Ierusalim și a venit în Betfaghe și în Betania, lângă Muntele Măslinilor, și a...

EVANGHELIA ZILEI (22) – Fățărnicia

EVANGHELIA ZILEI (22) „Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Păziți-vă de cărturarii cărora le place să se plimbe în haine lungi, care iubesc plecăciunile în...

EVANGHELIA ZILEI (21) – Privegheați și vă rugați!

EVANGHELIA ZILEI (21) „Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar despre ziua aceea și...

EVANGHELIA ZILEI (20) – A doua venire a lui Hristos

EVANGHELIA ZILEI (20) „Zis-a Domnul către ucenicii Săi: În acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca și luna nu-și va mai da lumina...

EVANGHELIA ZILEI (19) – Preoții, lumina lunii și sarea pământului

EVANGHELIA ZILEI (19) „Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Voi sunteți lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă....

EVANGHELIA ZILEI (18) – Propovăduirea Evangheliei

EVANGHELIA ZILEI (18) „Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Luați seama la voi înșivă. Că vă vor da în adunări și veți fi bătuți în...