“FIC

Acasă Etichete Dumnezeu

Etichetă: dumnezeu

PRIMA DUMINICĂ DIN POST – Experiența lăuntrică a întâlnirii cu Fiul...

PRIMA DUMINICĂ DIN POST „În vremea aceea a vrut Iisus să plece în Galileea și a găsit pe Filip. Și i-a zis Iisus: Urmează-Mi! Iar...

EVANGHELIA ZILEI (36) – Lecții de rugăciune

„Zis-a Domnul: Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care...

EVANGHELIA ZILEI (33) – Apostolii, misiunea lor și dificultățile întâmpinate

Zis-a Domnul: Vedeți să nu fiți amăgiți, căci mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt și vremea s-a apropiat. Nu mergeți după...

EVANGHELIA ZILEI (30) – Rugați-vă, ca să nu intrați în ispită!

EVANGHELIA ZILEI (30) „În vremea aceea, ieșind de la Cină, Iisus S-a dus după obicei în Muntele Măslinilor, iar ucenicii L-au urmat. Și când...

EVANGHELIA ZILEI (14) – Cea mai mare poruncă

EVANGHELIA ZILEI (14) În vremea aceea, apropiindu-se de Iisus unul din cărturarii care Îl auzise vorbind cu saducheii și văzând că bine le-a răspuns,...

EVANGHELIA ZILEI (9) – Puterea lui Iisus Hristos

EVANGHELIA ZILEI (9) „În vremea aceea a intrat Iisus iarăși în Ierusalim. Și, pe când mergea El prin templu, au venit la El arhiereii,...

DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI – Dacă toți suntem păcătoși, pocăinţa e...

DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI În vremea aceea, auzind că Ioan a fost întemnițat, Iisus a plecat în Galileea. Și, părăsind Nazaretul, a venit să...

ÎMBOGĂȚIREA ÎN DUMNEZEU – Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina 

ÎMBOGĂȚIREA ÎN DUMNEZEU Zis-a Domnul pilda aceasta: Unui om bogat i-a rodit din belşug țarina. Și el cugeta în sine, ­zicând: Ce voi face, că...

DUMNEZEUL MINUNILOR – Evanghelia din Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea...

DUMNEZEUL MINUNILOR În vremea aceea a venit la Iisus un om al cărui nume era Iair și care era mai-marele sinagogii. Și, căzând la...

IERTĂM SAU EXECUTĂM?- Iertați pe cele mici pentru că ați fost...

IERTĂM SAU EXECUTĂM? Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv) Zis-a Domnul pilda aceasta: Asemănatu-s-a Împărăţia cerurilor omului împărat care a hotărât să...

EVANGHELIA DE DUMINICĂ – Judecata lui Dumnezeu – un act al...

EVANGHELIA DE DUMINICĂ Zis-a Domnul: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei...

EVANGHELIA ZILEI – Nimeni nu poate sluji la doi domni

EVANGHELIA ZILEI Cel ce este credincios în foarte puţin şi în mult este credincios; şi cel ce e nedrept în foarte puţin şi în...

EVANGHELIA ZILEI – Să slujim nu vremurilor, ci lui Dumnezeu

EVANGHELIA ZILEI Şi Iisus, uitându-Se în jur, a zis către ucenicii Săi: Cât de greu vor intra bogaţii în împărăţia lui Dumnezeu! Iar ucenicii...

EVANGHELIA ZILEI – Ochii oglindesc frumusețea creației divine

EVANGHELIA ZILEI Şi au venit la Betsaida. Şi au adus la El un orb şi L-au rugat să se atingă de el. Şi luând...

PATRIARHUL DANIEL – Nașterea lui Hristos, programul lui Dumnezeu pentru viața...

PATRIARHUL DANIEL „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unicul Său Fiu L‑a dat, ca oricine crede în El să nu piară,...

EVANGHELIA ZILEI – Idealurile noastre, în acord cu Dumnezeu

EVANGHELIA ZILEI Şi El le-a zis: Voi sunteţi cei ce vă faceţi pe voi drepţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaşte inimile voastre; căci ceea...

EVANGHELIA ZILEI – Să facem ordine în propria conștiință

EVANGHELIA ZILEI Şi zicea şi către ucenicii Săi: Era un om bogat care avea un iconom şi acesta a fost pârât lui că-i risipeşte...

EVANGHELIA ZILEI – Împacă-te cu tine însuți!

EVANGHELIA ZILEI Şi Eu zic vouă: Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. Că oricine...

EVANGHELIA ZILEI – Locuința sa este sufletul fiecărui credincios

EVANGHELIA ZILEI Şi când Se ruga El singur, erau cu El ucenicii, şi i-a întrebat, zicând: Cine zic mulţimile că sunt Eu? Iar ei,...

EVANGHELIA ZILEI – Mântuitorul i-a convins că este Mesia

EVANGHELIA ZILEI Şi a ieşit cuvântul acesta despre El în toată Iudeea şi în toată împrejurimea. Şi au vestit lui Ioan ucenicii lui de toate...

EVANGHELIA ZILEI – În Dumnezeu ne găsim scăparea și fericirea

EVANGHELIA ZILEI Şi coborând împreună cu ei, a stat în loc şes, El şi mulţime multă de ucenici ai Săi şi mulţime mare de...

EVANGHELIA ZILEI – Neascultarea a dus la depărtarea de Dumnezeu

EVANGHELIA ZILEI Iar Irod tetrarhul, mustrat fiind de el pentru Irodiada, femeia lui Filip, fratele său, şi pentru toate relele pe care le-a făcut...