“FIC

“Frozen

Acasă Etichete Apostoli

Etichetă: apostoli

EVANGHELIA ZILEI (41) – Legea cea veche

EVANGHELIA ZILEI (41) „În vremea aceea S-a dus Iisus într-un loc pustiu și Se ruga acolo. Dar au mers după Dânsul Simon și cei ce...

EVANGHELIA ZILEI (37) – Vița și mlădițele

„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl Meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă întru Mine, El...

EVANGHELIA ZILEI (29) – Prefacerea pâinii și a vinului în trupul...

EVANGHELIA ZILEI (29) „În vremea aceea, când S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, către Muntele care se cheamă al Măslinilor, a trimis Iisus...

EVANGHELIA ZILEI (24) – Viclenia

EVANGHELIA ZILEI (24) „În vremea aceea Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei doisprezece, s-a dus la arhierei ca să-L vândă pe Iisus. Și, auzind ei,...

EVANGHELIA ZILEI (23) – Ce îi oferim Mântuitorului?

EVANGHELIA ZILEI (23) „În vremea aceea S-a apropiat Iisus de Ierusalim și a venit în Betfaghe și în Betania, lângă Muntele Măslinilor, și a...

EVANGHELIA ZILEI (18) – Propovăduirea Evangheliei

EVANGHELIA ZILEI (18) „Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Luați seama la voi înșivă. Că vă vor da în adunări și veți fi bătuți în...

EVANGHELIA ZILEI (16) – Prorocii falși

EVANGHELIA ZILEI (16) „În vremea aceea, ieșind din templu Iisus, unul dintre ucenicii Săi I-a zis: Învățătorule, privește ce fel de pietre și ce clădiri!...

EVANGHELIA DE DUMINICĂ – Pâinea înmulțită, semn și simbol al Pâinii...

EVANGHELIA DE DUMINICĂ - Duminica a 8-a după Rusalii. (Înmulţirea pâinilor). În vremea aceea Iisus a văzut mulţimea de oameni  şi I s-a făcut milă...

BISERICA ORTODOXĂ – A început Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

BISERICA ORTODOXĂ îi cinsteşte în mod special pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel rânduind o perioadă de pregătire duhovnicească care începe imediat după Duminica...

EVANGHELIA ZILEI – Să slujim nu vremurilor, ci lui Dumnezeu

EVANGHELIA ZILEI Şi Iisus, uitându-Se în jur, a zis către ucenicii Săi: Cât de greu vor intra bogaţii în împărăţia lui Dumnezeu! Iar ucenicii...

EVANGHELIA ZILEI – Sfinții Apostoli, vestitori ai mesajului hristic

EVANGHELIA ZILEI Iar după acestea, Domnul a ales alţi şaptezeci (şi doi) şi i-a trimis câte doi înaintea feţei Sale, în fiecare cetate şi...

EVANGHELIA ZILEI – Crucea vieții trebuie dusă cu demnitate

EVANGHELIA ZILEI Şi zicea către toţi: Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi...

EVANGHELIA ZILEI – Trimișii Fiului lui Dumnezeu

EVANGHELIA ZILEI Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă, şi cel ce se leapădă de voi se leapădă de Mine; iar...

EVANGHELIA ZILEI – Mântuitorul i-a convins că este Mesia

EVANGHELIA ZILEI Şi a ieşit cuvântul acesta despre El în toată Iudeea şi în toată împrejurimea. Şi au vestit lui Ioan ucenicii lui de toate...

EVANGHELIA ZILEI – Strălucitoarea cunună a muceniciei

EVANGHELIA ZILEI Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul. Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte...

EVANGHELIA ZILEI – Glasul Său aruncă toată frustrarea și îndoiala

EVANGHELIA ZILEI Şi îndată a silit pe ucenicii Lui să intre în corabie şi să meargă înaintea Lui, de cealaltă parte, spre Betsaida, până...

EVANGHELIA ZILEI – El este nădejdea și învierea noastră

EVANGHELIA ZILEI Şi a chemat la Sine pe cei doisprezece şi a început să-i trimită doi câte doi şi le-a dat putere asupra duhurilor...

EVANGHELIA ZILEI – Principala calitate a unui pescar este răbdarea

EVANGHELIA ZILEI Şi a ieşit de acolo şi a venit în patria Sa, iar ucenicii Lui au mers după El. Şi, fiind sâmbătă, a...

EVANGHELIA ZILEI – Dragostea cu care au fost făcute faptele

EVANGHELIA ZILEI Şi le zicea: Luaţi seama la ce auziţi: Cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura; iar vouă celor ce ascultaţi, vi...

EVANGHELIA ZILEI – Omul restaurat, puncte către veșnicia îndumnezeită

EVANGHELIA ZILEI Şi S-a suit pe munte şi a chemat la Sine pe câţi a voit, şi au venit la El. Şi a rânduit...

EVANGHELIA ZILEI – Să fim roditori în fapte bune

EVANGHELIA ZILEI O altă pildă le-a pus înainte, zicând: Împărăţia cerurilor este asemenea grăuntelui de muştar, pe care, luându-l, omul l-a semănat în ţarina...

CALENDAR RELIGIOS – 22 iulie

CALENDAR RELIGIOS Ortodox - Sf. Mironosiță și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela Greco-catolic - Sf. Maria Magdalena Romano-catolic - Sf. Maria Magdalena Sfânta Mironosiță și întocmai...