SENTINȚĂ CIVILĂ nr. 7572 Ședința publică din 05 Octombrie 2016

0
3823

Instanța constituită din: președinte Daniela Draga Radu, grefier Gabriela Iura Niang

Pe rol fiind judecarea cauzei litigii cu profesioniștii privind reclamanții Orzac Sorin Simion, Orzac Csilla, Orzac Lilla Carina, Orzac Paula Reka asistată de părinți și pârâții Somay Annamaria, Emaramureș Media SRL, în insolvență, prin cabinet individual de insolvență Pușcaș Ioan, Șpan Ilie Vasile administrator al Emaramureș Media SRL, având ca obiect acțiune în daune delictuale.
Se constată că dezbaterile au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 21.09.2016, când instanța având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art.296 alin.1 Cod procedură civilă a amânat pronunțarea pentru azi, 05.10.2016, când a pronunțat prezenta hotărâre judecătorească.
INSTANȚA
Prin acțiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Baia Mare la data de 10.03. 2015 sub nr.1719/182/2015 reclamanții Orzac Sorin Simion, Orzac Csilla, Orzac Lilla Carina, Orzac Paula Reka asistată de părinți Orzac Sorin Simion și Orzac Csilla au solicitat în contradictoriu cu pârâții Somay Annamaria,Emaramureș Media SRL, în insolvență, prin cabinet individual de insolvență Pușcaș Ioan, Șpan Ilie Vasile administrator al Emaramureș Media SRL:
-să se constate că reclamanților Orzac Sorin Simion, Orzac Csilla, Orzac Lilla Carina și Orzac Paula Reka le-au fost încălcate drepturile cu caracter nepatrimonial privind imaginea, onoarea, demnitatea și viața privată;
-obligarea în solidar a pârâților Somay Annamaria și Emaramureș Media SRL, să achite cu titlul de daune morale câte 25.000 lei pentru fiecare din reclamanți: Orzac Sorin Simion, Orzac Csilla, Orzac Lilla Carina și Orzac Paula Reka
-obligarea pârâților să: – înlăture/elimine, pe cheltuiala pârâților, din cadrul site-ului online “eMM.ro”, articolul „Gluma Secolului: presa mafiotă dă lecții de morală presei “aservite”. Ziarmm.ro, calomnie și șantaj în numele Mustăciosului” publicat la 22.02.2015, prin care se aduce atingere drepturilor nepatrimoniale ale reclamanților, precum și alte eventuale publicări după data introducerii prezentei acțiuni;
-să posteze, într-un format identic, cu aceleași caractere și dimensiuni cu cele din articolul defăimător, pe prima pagină/pagina de pornire a site-ului “eMM.ro”, sentința ce se va pronunța asupra prezentei acțiuni, în termen de zece zile de la rămânerea definitivă a hotărârii și să o mențină o perioadă de 100 de zile
-să publice, pe cheltuiala pârâților, în ziarul “emaramureș” – săptămânal de informații, comentarii, atitudine și divertisment, pe prima pagină a acestuia, într-un format identic, cu aceleași caractere și dimensiuni cu cele din articolul defăimător, în 4 (patru) numere consecutive, sentința definitivă ce se va pronunța asupra prezentei acțiuni;
-obligarea pârâților la cheltuieli de judecată.
În motivarea de fapt a cererii reclamanții au arătat că sunt părinții reclamantelor 3-4, Orzac Lilla Carina și Orzac Paula Reka, aceasta din urmă este minoră, nu are împlinită vârsta de 16 ani, ambele fiind eleve în clasa a VIII-a, respectiv a XII-a la Liceul Teoretic Nemeth Laszlo din Baia Mare.
În ziarul săptămânal administrat de pârâta Emaramureș Media SRL, de informații, comentarii, atitudine și divertisment nr.7 (93) – vineri 20-26 februarie 2015, a fost publicat de pârâta din rândul 1, Somay Annamaria, articolul intitulat „Gluma Secolului: presa mafiotă dă lecții de morală presei “aservite”. Ziarmm.ro, calomnie și șantaj în numele Mustăciosului”. Același articol a fost publicat și în presa online, pe site-ul administrat de pârâta din rândul 2, eMM.ro, astfel că într-un termen foarte scurt de la difuzarea presei scrise și online, a ajuns la cunoștința cititorilor acestor publicații – în condițiile în care ziarul săptămânal este oferit gratuit prin sistemul de distribuire a presei locale, în locuri, localuri publice și în instituții publice – iar impactul mediatic defăimătora fost cel urmărit de pârâți, afirmațiile denigratoare au ajuns de notorietate, fiind cunoscute atât de cei din anturajul apropiat reclamanților, dar și de persoane străine mediului familial, însă care îi cunoșteau, dată fiind poziția lor socială și activitatea publică pe care o desfășoară în Baia Mare, reclamanții 1-2.
Astfel, articolul reține următoarele:
-“… Are legătură cu una dintre fiicele afaceristului, căreia nu îi sunt necunoscute așternuturile “împăratului”, care nu a putut refuza avansurile junei, dar nici de nevastă nu are de gând să o ia… Vorbim totuși de o pițipoancă ce dansează nonșalant pe mese, în crâșma tatălui, în sutien…”.
-“ … îi redevine fata virgină după partidele de amor consumate cu cel mai mare dușman al tatălui?…”
– “…Mustăciosul tot frustrat e, afacerile tot prost îi merg, iar imaginea fiicei tăvălite de “împărat” nici psihologii nu o să î-o scoată din minte…”.
În conținutul articolului, însoțit de fotografia reclamantului din rândul 1, Orzac Sorin Simion, om de afaceri și patronul publicației online “Ziarmm.ro”, concurentă celei administrată de pârâta din rândul 2, sunt făcute cu rea-credință mai multe afirmații nereale cu privire la activitatea comercială a familiei Orzac (care însă nu este dedusă judecății prezentului litigiu), dar și referitor la familia acestuia și viața privată a fiicelor sale, cărora li se atribuie statutul de “pițipoance”, persoane cu un comportament ostentativ, vulgar, superficial, respectiv relații intime notorii cu o persoană publică, Cătălin Cherecheș, primar al municipiului Baia Mare, cunoscut sub pseudonimul de “împăratul” sau “imperator”.
Afirmațiile din articolul defăimător sunt directe, explicite, în sensul că inițiativa relațiilor intime ar fi aparținut reclamantelor din rândurile 3-4, fiicele afaceristului, care ar dansa “…nonșalant pe mese  în crâșma tatălui, în sutien …”, și-ar fi pierdut virginitatea urmare a avansurilor ce nu ar fi putut fi refuzate de “împărat”, iar “partidele de amor”, deși consumate, nu au avut și nu pot să aibă un caracter serios în direcția oficializării unei relații, pe care “împăratul” nici nu a urmărit-o atâta timp cât “nici de nevastă nu are de gând să o ia”.
Se mai arată că autorul articolului, pârâta din rândul 1, deși a afirmat aspectele mai sus menționate cu trimitere la “…una din fiicele afaceristului în condițiile în care s-a inserat lângă articolul publicat în presa scrisă, fotografia tatălui reclamantelor 3-4, respectiv a reclamantului Orzac Sorin Simion, s-a creat în mod intenționat un dubiu cu privire la identitatea subiectului articolului, cu scopul de a incita interesul și transmite astfel cititorilor mesajul imoralității ambilor copii. Totodată se apreciază că articolul scris, publicat în presa scrisă șio pe internet de pârâți, conține afirmații defăimătoare prin care s-a produs o gravă atingere dreptului la onoare, reputație și imagine al reclamanților.
În motivarea acțiunii se mai arată că în speță sunt întrunite condițiile răspunderii civile delictuale, după cum urmează:
1.Fapta ilicită ce se impune a fi reținută în sarcina pârâților constă în redactarea, publicarea articolului prin care sunt direct vizate, deformate negativ și cu rea-credință imaginea membrilor familiei Orzac, urmărindu-se discreditarea publică și defăimarea reclamanților 1-4, care este cu atât mai evidentă, ăe fondul limbajului folosit de autorul articolului, pârâta din rândul 1, a expresiilor jignitoare și ironice a adresa acestora.
Astfel, prin publicarea articolului s-a urmărit și obținut atingerea bunei reputații de care se bucurau membru familiei Orzac anterior apariției acestuia, iar pentru ca impactul să fie amplificat, s-a postat și pe suport online, care a avut ca și consecință directă creșterea numărului cititorilor și dobândirea notorietății afirmațiilor defăimătoare.
Nu în ultimul rând, sunt folosite afirmații jignitoare și ironice la adresa reclamantelor de rândurile 3-4, vieții intime și private a acestora, acreditându-se ideea deformată a existenței unor pretinse relații sexuale cu o persoană publică și mult mai în vârstă decât acestea, astfel că atât minora, cât și sora acesteia, au ajuns în scurt timp de la apariția articolului subiect defăimător de discuție în mediul școlar și extrașcolar.
Reclamantele de rândurile 3 și 4 sunt eleve în anii terminali ai gimnaziului, respectiv, liceului, ambele cu performanțe școlare, respectiv sportive (Orzac Paula Reka). Impactul articolului asupra acestora a fost de natură să lezeze puternic personalitatea și imaginea creată în mediul școlar, în care se bucurau de recunoașterea realizărilor obținute prin multă muncă, rigurozitate și consecvență, dar și în mediul social în care erau cunoscute ca având o conduită morală ireproșabilă, persoane comunicative și sociabile, modeste și altruiste în raporturile cu prietenii și colegii. Reclamantele au resimțit efectul denigrării adus prin articol întrucât s-a creat cel puțin suspiciunea existenței faptelor vizate, atâta timp cât au fost publicate într-o presă scrisă care, în principiu, presupune dovezi în susținerea afirmațiilor.
Reclamanții din rândurile 1-2, în calitate de părinți, pe de o parte au fost leați direct întrucât li se atribuie de către autoarea articolului deficiențe grave în educația pe care au dat-o fiicelor lor, iar pe de altă parte, indirect, deoarece au împărtășit împreună cu acestea, suferința morală pricinuitî de nejustificata defăimare.
Utilizarea portretului reclamantului din rândul 1, fără consimțământul acestuia și asocierea lui cu articolul publicat în presa scrisă și online, a fost de natură a crește impactul defăimător, astfel înlăturându-se orice dubiu cu privire la identitatea reclamanților 1-2, respectiv a fiicelor vizate de autorul articolului.
2.În ceea ce privește vinovăția, respectiv reaua-credință și scopul urmărit, al prejudicierii cu intenție drepturilor nepatrimoniale ale reclamanților, se arată că se poate reține din următoarele:
-modul de redactare, expunere și limbajul folosit în articolul publicat în presa scrisă și pe suport online;
-omiterea cu bună știință a unor elemente de fapt de natură să lămurească situația, să informeze corect și obiectiv opinia publică;
-nesolicitarea unui punct de veere al reclamanților 1-3 cu privire la acuzațiile aduse, în special dat fiind că reclamanta din rândul 4 este minoră, ambele fiice ale familiei Orzac sunt eleve, aflate în îngrijirea părinților;
-utilizarea de către pârâți, în mod nelegal și fără a avea acordul reclamantului din rândul 1, a fotografiei care conține portretul acestuia, acțiune care se circumscrie încălcării prev.art.88 din Legea nr.8/1996;
-asocierea imaginii fotografice a reclamantului din rândul 1, cu textele defăimătoare din articol, care este folosită pentru a crește impactul mesajului ce se dorește a fi transmis opiniei publice;
-publicarea articolului atât în presa scrisă, dar și pe suport online
3.În ceea ce privește raportul de cauzalitate dintre faptele pârâților și prejudiciul cauzatreclamanților, se arată că publicarea articolului în presa scrisă/pe suport online și atingerea adusă drepturilor nepatrimoniale ale acestora există o legătură evidentă, consecință fiind lezarea sub toate aspectele a imaginii și demnității lor, a respectului datorat vieții private și de familie.
Pârâții au încălcat prev.art.30 aiin.6 din Constituția României și art.8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, prin care s-a statuat că: “Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și dreptul la propria imagine”. (art.30 alin. 6 din Constituția României) –  “Dreptul la respectarea vieții private și de familie – Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale”. (art.8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului).
4.Prejudiciul moral creat constă în afectarea negativă și deformarea imaginii reclamanților 1-4, ca urmare a lansării unor acuze nereale într-un ziar distribuit gratuit, dar și pe suport online, astfel ajungând la cunoștiința unui număr mare de persoane care fie au citit presa scrisă, fie au accesat paginile internetului, fiind astfel dezinformați prin articolul publicat/postat.
Articolul pârâtei din rândul 1 a fost de natură să influențeze negativ opinia publică, să minimalizeze imaginea și buna reputație a familiei reclamanților, dar și a fiecăruia dintre membrii acesteia, în condițiile în care reclamanții din rândurile 1 și 2 sunt persoane oneste, comunicative și sociabile, desfășoară o activitate economică legală și au depus în decursul anilor, eforturi susținute pentru a-și crește și educa copiii în spiritul respectului față de valorile morale.
5.În ceea ce privește antrenarea răspunderii pârâtei Emaramureș Media SRL, atât cu privire la obligațiile și măsurile cerute prin acțiune pentru repararea pagubelor cauzate reclamanților, cât și pentru acoperirea prejudiciului provocat acestora, se solicită a se reține în solidar cu cea a pârâtei Somay Annamaria, întrucât în practica Curții Europene (Cauza nr.58148/00, Pion c. Franței, Hotărârea din 18 mai 2004) s-a stabilit că atâta timp cât se furnizează un suport autorilor pentru articolele redactate de către aceștia, “editorii participă la exercitarea libertății de exprimare și, în consecință, le revin, în mod indirect, aceleași îndatoriri și responsabilități ca și autorilor respectivi, în cadrul difuzării lucrărilor”.
În drept au fost invocate dispozițiile art.71, art.72.art. 73, art.74 lit.f, art.252 și urm.,art.1349, art.1357 și urm., art.1382 NCC; art.94 pct.1 lit.j NCPC; Legea nr.8/1996; art.8 din Convenția CEDO, art.30 alin.6 din Constituția României, art.7 din OUG nr.80/2013; jurisprudența CEDO.
În probațiune s-au depus
-în original, publicația “emaramureș” nr.7, 20-26 februarie 2015 și articolul publicat și listt de pe site-ul “eMM.ro”
-extras ORC privind pârâta din rândul 2
-articole din presa online care îi atribuie pseudonimul de “împăratul” primarului municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș
-diplome școlare și extrașcolare eliberate reclamantelor 3-4
-caracterizări și foi matricole pentru reclamantele 3-4
-acte de stare civilă
Prin întâmpinarea formulată pârâta Somay Annamaria a solicitat respingerea cererii reclamanților ca fiind nefondată.
La data de 02.12.2015 reclamanții depun la dosarul cauzei o precizare și completare a acțiunii introductive prin care solicită a se reține cu privire la petitele 3.2. și 3.3 astfel:
3.2. să posteze, într-un format identic, cu aceleași caractere și dimensiuni cu cele din articolul defăimător, pe prima pagină/pagina de pornire a site-ului eMM.ro, a paginii de Facebook a pârâtei Somay Annamaria, respectiv pe orice alt site online, sentința ce se va pronunța asupra prezentei acțiuni, în termen de zece zile de la rămânerea definitivă a hotărârii și să o mențină o perioadă de 100 de zile.
3.3 să publice, pe cheltuiala pârâților, în ziarul “emaramureș” – săptămânal de informații, comentarii, atitudine și divertisment, pe prima pagină a acestuia, sau în orice alt ziar tipărit cu răspândire locală în zona Baia Mare, într-un format identic, cu aceleași caractere și dimensiuni cu cele din articolul defăimător, în 4 (patru) numere consecutive ale aceluiași ziar, sentința definitivă ce se va pronunța prezentei acțiuni
Analizând cererea reclamanților, prin prisma actelor și lucrărilor dosarului, instanța reține următoarele:
Articolul incriminat de reclamanți și care formează obiectul litigiului deduc judecății a apărut în ziarul “emaramureș”; 20 – 26 februarie 2015, sub titlul “Gluma secolului: presa mafiotă dă lecții de morală presei “aservite””.
Acest articol este conceput ca o replică dată unor afirmații considerate calomniatoare de autoarea lui, pârâta Annamaria Somay, afirmații care ar fi vizat atât persoana sa cât și trustul de presă emaramureș și apărute într-o publicație concurentă ziarmm.ro. Această concluzie este susținută nu numai de conținutul articolului cât și de răspunsul dat de pârâtă la întrebarea a opta din interogatoriul formulat de reclamanți.
Autoarea textului, pârâta Somay Annamaria, îl numește pe finanțatorul ziarmm.ro “Mustăciosul”, trimiterea la adresa reclamantului, chiar ignorând accesoriul fizic ce poate atrage acest cognomen fiind evidentă ca urmare a faptului că în partea dreaptă inferioară a articolului incriminat apare poza cu imaginea petentului (faptul că în imagine apare reclamantul a fost recunoscut de pârâta Somay Annamaria cu ocazia interogatoriului administrat), iar cititorii presei locale băimărene și persoanele din anturajul familiei Orzac, cunosc neîndoielnic cine administrează publicația ziarmm.ro.
Așadar, chiar dacă pârâta Somay Annamaria nu a recunoscut că articolul vizat se referea la persoana reclamantului, considerând că atât timp cât nu i-a scris numeșe nu poate susține că este vorba desăre acesta, totuși apelativul “Mustăciosul”, indicarea calității subiectului articolului de finanțator al ziarmm, menționarea prenumelui “Sorin” care lasă să se vadă că se dorește a fi un răspuns la afirmațiile defăimătoare pe care reclamantul le-ar fi făcut la adresa pârâtei, chiar d-na Somay Annamaria mărturisind, cu ocazia interogatoriului, că reclamantul a denigrat-o în ziarmm.ro, sunt elemente care pentru cititorii presei locale și pentru cunoscuții familiei Orzac arată unul din personajele textului incriminat.
Alte personaje la care face trimitere articolul sunt “una dintre fiicele afaceristului” și “împăratul”.
Titulatura “împăratul” face referire la Primarul municipiului Baia Mare și i-a fost atribuită de ziarmm.ro, așa cum se observă din pagina listată de pe site-ul publicației, pagină existenă la fila 19 de la dosar, unde sub fotografia d-lui Cătălin Cherecheș apare denumirea “Imperator Maximus”.
În ceea ce privește cel de-al treilea personaj, “una din fiicele afaceristului”, toți martorii au declarat că atunci când au citit articolul ce formează obiectul litigiului s-au gândit la Orzac Lilla, fie pentru că aceasta avea 18 ani la data apariției textului, în timp ce Orzac Paula era doar în clasa a VIII-a, fie pentru că Orzac Lilla a fost văzută discutând cu primarul.
Existența unei apropieri între reclamanta Orzac Lilla și Primarul municipiului Baia Mare a fost speculată în articolul incriminat și a dat naștere întrebărilor în acest sens, așa cum a relatat martora Tohătan Dana care, pe parcursul anului a fost interogată sub acest aspect de diverse persoane, fie a alimentat zvonurile care circulau și înainte de publicarea articolului în oraș, referitoare la presupusa relație, așa cum a declarat martorul Țolaș Radu.
În afară de faptul că articolul face trimitere la o presupusă relație între reclamanta Orzac Lilla și Primarul municipiului Baia Mare. îmbracă și o formă denigratoare, având un conținut înjositor, prin care aduce atingere vieții private a adolescentei Orzac Lilla, creându-i o imagine care chiar și reală să fi fost, nu ar fi trebuit relevată, nefiind un aspect care să prezinte vreun impact la un nivel important al vieții sociale al locuitorilor orașului Baia Mare.
Limbajul peiorativ din cuprinsul articolului, “pițipoancă, ce dansează nonșalant pe mese”, “căreia nu-i sunt necunoscute așternuturile împăratului”, “imaginea fiicei tăvălite de împărat”, poate crea în mintea unui adolescent, are la nivel psihologic, este într-o permanentă transformare, o stimă de sine scăzută, generând întrebări referitoare la modul în care este percepută de alții. Martora Csaki Dalma a relata că Orzac Lilla a lipsit de la școală două zile temându-se de ceea ce ar putea crede colegii despre ea. Aceeași martoră a declarat, însă, că nu a observat ca Orzac Lilla “să fie bârfită de colegi sau ca aceștia să aibă o atitudine diferențiată față de ea”, după apariția articolului.
Atât timp cât s-a creat starea de temere referitoare la modul în care ar putea fi percepută de opinia publică, este suficient pentru a se aprecia că s-a creat un prejudiciu, numai pentru aprecierea cuantumului sumei necesare reparării acestuia se va ține seama de faptul că nu s-a schimbat atitudinea colegilor și a celor apropiați față de reclamanta Orzac Lilla, după apariția articolului. Starea de afectare a reclamantei Orzac Lilla după apariția articolului incriminat a fost percepută și adusă la cunoștința instanței de martorii Tohătan Dana, Mihăilă Michael, Csaki Dalma. Ceilalți reclamanți au resimșit articolul incriminat numai prin prisma relațiilor de afecțiune care îi leagă de Orzac Lilla.
Raportat la considerentele de mai sus se va reține că atingerea adusă vieții private a reclamantei Orzac Lilla și a familiei acesteia prin publicarea de către pârâta Somay Annamaria a articolului care conține abordări vulgare referitoare la viața intimă a unei adolsecente, fără relevanță din punct de vedere al impactului social, reprezintă o faptă ilicită, care a cauzat traume emoționale. Pe cale de consecință, în temeiul art.1357 Cod civil, pârâta Somay Annamaria va fi obligată să repare prejudiciul cauzat.
Comportamentul adolescentei Orzac Lilla, comportament care nu este diferit de cel al tinerilor de-o vârstă cu ea, caracterizat prin teribilism, nevoia de a ieși în evidență (martorii au declarat că Orzac Lilla obișnuiește să mai petreacă prin localuri împreună cu alți tineri, consumă și alcool, care uneori îi crează o stare euforică) nu va fi considerat suficient pentru a justifica conținutul textului, însă se va ține cont de aceasta în aprecierea cuantumului despăgubirii. De asemenea, la stabilirea acestui cuantum se vor lua în considerare și rezultatele foarte bune la învățătură, rezultate ce se observă în lecturarea diplomelor și foii matricole aferente anilor școlari 2011 – 2014, precum și de starea de tensiune existentă între pârâta Somay Annamaria și reclamant pe fondul căreia au scris fiecare articole prea puțin măgulitoare la adresa celuilalt, apărute în publicațiile emaramureș și ziarmm.
PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:
Ia act de renunțarea reclamanțșilor Orzac Sorin Simion, domiciliat în (……………), Orzac Csilla, domiciliată în (……………..),Orzac Lilla Carina, domiciliată în (…………….) și Orzac Paula Reka, domiciliată în (…………….), la judecata față de Emaramureș Media SRL prin administrator judiciar Csbinetul Individual de Insolvență Pușcaș Ioan, cu sediu în (……………).
Admite în parte cererea reclamanților Orzac Sorin Simion, domiciliat în (……………), Orzac Csilla, domiciliată în (……………..),Orzac Lilla Carina, domiciliată în (…………….) și Orzac Paula Reka, domiciliată în (…………….), în contradictoriu cu pârâta Somay Annamaria domiciliată în (……………).
Obligă pe pârâta Somay Annamaria să achite reclamantei Orzac Lilla Carina suma de 2000 de lei cu titlu de daune morale și reclamanților Orzac Sorin Simion, Orzac Csilla și Orzac Paula Reka câte 800 de lei pentru fiecare cu titlu de daune morale.
Obligă pe pârâta Somay Annamaria să posteze într-un format identic, cu aceleași caractere și dimensiuni cu cele din articolul defăimător, pe prima pagină de pornire a site-ului actualmm.ro prezenta sentință, în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri și să o mențină pe o perioadă de 14 zile.
Obligă pe pârâta Somay Annamaria să publice în ziarul actualMM pe prima pagină, într-un format identic, cu aceleași caractere și dimensiuni cu cele din articolul defăimător, patru numere consecutive ale aceluiași ziar, sentința definitivă.
Obligă pe pârâta Somay Annamaria l aplata către reclamanți, în solidar a sumei de 1000 RON cheltuieli de judecată.
Cu apel la 30 de zile de la comunicare.
Apelul se va depune la Judecătoria Baia Mare.
Pronunțată azi, 05 octombrie 2016, prin punerea soluției la dispoziția părților prin grefa instanței.
Președinte,                                Grefier,
Daniela Draga Radu                Gabriela Iura Niang
ÎNCHEIERE DE COMPLETARE A DISPOZITIVULUI SENTINȚEI CIVILE NR.7572/05.10.2016
Ședința publică din 21 decembrie 2016
Instanța constituită din: PREȘEDINTE: Daniela Draga Radu, GREFIER: Ingrid Traiszta
Pe rol fiind soluționarea cererii de completare a sentinței civile nr.7572/05.10.2016 formulată dereclamanții Orzac Sorin Simion, Orzac Csilla, Orzac Lilla Carina și Orzac Paula Reka asistată de păriniți în contradictoriu cu pârâții Somay Annamaria, Emaramureș Media SRL, în insolvență, prin cabinet individual de insolvență Pușcaș Ioan, având ca obiect de completare dispozitiv.
Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc la data de 07.12.2016, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, parte integrantă din prezenta, când instanța, în vederea deliberării, în baza art.396 Cod procedură civilă, a amânat pronunțarea pentru azi
INSTANȚA
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțela data de 03.11.2016 în dosarul cu nr. de mai sus, reclamanții Orzac Sorin Simion, Orzac Csilla, Orzac Lilla Carina și Orzac Paula Reka, prin avocat, au solicitat instanței completarea hotărârii nr.7572/05.10.2016 în sensul de a se dispune și cu privire la petitul nr.1 din acțiune, omis a fi analizat, inclusiv în considerente, la pronunțarea hotărârii, respectiv să constate instanța că reclamanților Orzac Sorin Simion, Orzac Csilla, Orzac Lilla Carina și Orzac Paula Reka le-au fost încălcate drepturile cu caracter nepatrimonial privind imaginea, onoarea, demnitatea și viața privată.
În drept s-au prevalat de dispozițiile art.444 alin.2 Cod procedură civilă.
Trecând la soluționarea cererii, prin prisma actelor și lucrărilor dosarului, instanța reține următoarele:
Prin sentința civilă nr. 7572 pronunțată în 05.10.2016 de Judecătoria Baia Mare, sentință a cărei completare s-a solicitat, s-a luat act de către renunțarea reclamanților la judecata cererii față de Emaramureș Media SRL, iar față de pârâta Somay Annamaria cererea reclamanților a fost admisă în parte, pârâta fiind obligată să achite reclamantei Orzac Lilla Carina suma de 2000 de lei daune morale și celorlalți reclamanți câte 800 de lei, cu același titlu. De asemenea, pârâta Somay Annamaria a mai fost obligată să posteze sentința pe pagina site-ului actualmm.ro și să o publice în ziarul ActualMM.
Deși, reclamanții solicitaseră prin cererea de chemare în judecată să se constate că le-au fost încălcate drepturile cu caracter nepatrimonial privind imaginea, onoarea, demnitatea și viața privată, acest capăt de cerere fiind întemeiat de prevederile art.252 și urm.Cod civil, instanța a omis să se pronunțe asupra acesteia.
Cererea de completare a hotărârii a fost formulată în termenul legal de 30 de zile în care se putea declara apel împotriva hotărârii, în conformitate cu prevederile art.444 alin.1 Cod procedură civilă.
Astfel, hotărârea, potrivit dovezii de comunicare a fost comunicată reclamanților în data de 01.11.2016, iar cererea de completare a acesteia a fost depusă în data de 03.11.2016.
Raportat la aceste considerente, cererea de completare a sentinței 7572/2016, pronunțată de Judecătoria Baia Mare, este admisibilă.
Pe fondul cererii de completare, instanța reține următoarele:
Obligarea pârâtei Somay Annamaria la plata daunelor morale către reclamanți a fost justificată de reținerea de către instanță, prin prisma probelor administrate, a încălcării de către intimată a obligației de a nu aduce atingere intimității vieții private a familiei Orzac.
Aceasta reprezintă o faptă cu caracter ilicit, urmarea săvârșirii acesteia producând, așa cum s-a dovedit, o tulburare existentă și la data formulării cererii de chemare în judecată și determinând introducerea acesteia.
Așadar, în speță, raportat la prevederile art.252 și art.253 alin.1 lit.c Cod civil, urmează a se constata și că reclamanților le-au fost încălcate drepturile cu caracter nepatrimonial privind intimitatea vieții private.
PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE
Admite cererea de completare a sentinței civile nr.7572 pronuțată în data de 05.10.2016 de Judecătoria Baia Mare, cerere formulată de reclamanții Orzac Sorin Simion (…………), Orzac Csilla (…………..), Orzac Lilla Carina (…………) și Orzac Paula Reka (…………..) în contradictoriu cu pârâta Somay Annamaria (……….), în consecință:
Constată că reclamanților Orzac Sorin Simion, Orzac Csilla, Orzac Lilla Carina și Orzac Paula Reka le-au fost încălcate drepturile cu caracter nepatrimonial privind intimitatea vieții private.
Cu apel la 30 de zile de la comunicare.
Apelul se va depune la Judecătoria Baia Mare.
Pronunțată azi 21.12.2016, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.
PREȘEDINTE                       GREFIER
Daniela Draga Radu             Ingrid Traiszta
08.06.2017
Ora estimata: 8:30
Complet: Complet civil nr.7N – apel,dr.comun,f.f,minori fam
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: În aceeaşi compunere şi pentru aceleaşi motive,instanţa va amâna pronunţarea la data de 15 iunie 2017, pronunţarea urmând a avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Încheiere – Amânare ulterioară a pronunţării    08.06.2017

15.06.2017
Ora estimata: 8:30
Complet: Complet civil nr.7N – apel,dr.comun,f.f,minori fam
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Respinge apelul declarat de S A, împotriva sentinţei civile nr. 7572/5.10.2016 pronunţată de Judecătoria Baia Mare precum şi împotriva Încheierii de şedinţă din 21.09.2016. Admite apelul declarat de O S S, O C, O L C, O P R,împotriva sentinţei civile nr. 7572/5.10.2016 pronunţată de Judecătoria Baia Mare pe care o schimbă în parte în sensul că: Obligă pe pârâtă să plătească reclamanţilor 2.500 lei cheltuieli de judecată. Menţine restul dispoziţiilor din sentinţă. Obligă pe intimata S A să plătească apelanţilor O S, O C, O L şi O P 500 lei cheltuieli de judecată în apel. Definitivă. Pronunţată azi 15.06.2017 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor pri mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  317/2017  15.06.2017a

Te-ar mai putea interesa

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.