COMUNICAT ANAF – Persoanele care dețin o asigurare de sănătate în țările cu care România are încheiat acord nu au calitatea de contribuabil la sistemul național de asigurări sociale de sănătate

0
476

 COMUNICAT ANAF ANAF propune aprobarea procedurii de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și aprobarea modelului, conținutului și a instrucțiunilor de completare a formularului 603 “Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate” și a caracteristicilor de tipărire a acestuia.

COMUNICAT ANAF Potrivit art. 153, alin. (1) din Codul fiscal, legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale și acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, următoarele persoane au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătatea:

Loading...

a) cetăţenii români cu domiciliul în ţară;
b) cetăţenii străini și apatrizii care au solicitat și au obținut prelungirea dreptului de ședere temporară ori au domiciliul în România;

c) cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ai Confederaţiei Elvețiene care nu dețin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat și au obținut dreptul de a sta în România pentru o perioadă de peste 3 luni;

d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână;

e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România și care își stabilesc reședința pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparținând Spaţiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, care nu dețin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României.

Potrivit prevederilor alin.(2) al aceluiași articol, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate persoanele fizice enumerate mai sus, care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României și fac dovada valabilității asigurării, în conformitate cu procedura stabilită prin ordin comun al președintelui A.N.A.F. și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Informaţii furnizate de ANAF Serviciul Comunicare, Relaţii şi Mass-Media

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here